Kapat

Lot sayısı: 10,300,000 Tlman hisse dolaşımdaki pay: %37.58 Borsada işlem görmeye başladığı günden sonra her yıl ...

Lot sayısı: 10,713,494 Pkart hisse dolaşımdaki pay: %32.32 2004 yılında %63 oranında bedelsiz bölünen hisse, 201...

Lot sayısı: 17,000,000 Elite hisse dolaşımdaki pay: %22.22 2022 yılında %75 temettü dağıtan şirket, bu yazıyı ha...

Lot sayısı: 236,567,058 Bera hisse dolaşımdaki pay: %61.93 Sermaye artırımı: 2013, 2018 ve 2023 yıllarında %100 ...

Lot sayısı: 4,078,085 Rodrg hisse dolaşımdaki pay: %53.45 Şirket bu yazıyı hazırladığımız güne kadar herhangi bi...

Lot sayısı: 340,370,703 Akfye hisse dolaşımdaki pay: %31 Başarılı halka arzın ardından borsada işlem görmeye baş...

Lot sayısı: 18,397,051 Przma hisse dolaşımdaki pay: %72.08 Sermaye artırımı: 2013 yılında %76 oranında bedelsiz ...

Lot sayısı: 30,789,786 Vakko hisse dolaşımdaki pay: %12.60 Sermaye artırımı: 2008 yılında 2 kere farklı zamanlar...

Lot sayısı: 39,744,647 İdgyo hisse dolaşımdaki pay: %75.98 Sermaye artırımı: 2021 yılında %400 bedelli bölünerek...

Lot sayısı: 11,000,000 Vbtyz hisse dolaşımdaki pay: %34.21 2022 yılında %50 oranında temettü dağıtımı yapan şirk...

Lot sayısı: 48,500,000 Ulufa hisse dolaşımdaki pay: %36.32 Geçtiğimiz yıllarda borsada işlem görmeye başlayan şi...

Lot sayısı: 36,317,511 Beyaz hisse dolaşımdaki pay: %21.61 Sermaye artırımı: 2017 %25 ve 2018 yıllarında %120 be...

Lot sayısı: 31,755,894 Ersu hisse dolaşımdaki pay: %65.31 Sermaye artırımı: 2004 yılında %200 bedelli, 2006 ise ...

Lot sayısı: 30,291,694 Eggub hisse dolaşımdaki pay: %45.30 Sermaye artırımı: 2012 yılında %398 oranıyla bedelli ...

Lot sayısı: 1,642,836 Konya hisse dolaşımdaki pay: %15.89 Hem lot sayısının az olmasıyla hem de yatırımcılarına ...

Lot sayısı: 177,437,440 Gwind hisse dolaşımdaki pay: %29.92 Borsada işlem görmeye başlayalı çok uzun süre olmasa...

Lot sayısı: 110,694,483 İsmen hisse dolaşımdaki pay: %29.17 Sermaye artırımı: En son 2014 ve 2015 yıllarında %7 ...

Lot sayısı: 765,986,885 İzmdc hisse dolaşımdaki pay: %29.81 Sermaye artırımı: 2011 %100, 2012 yılında ise %25 be...

Lot sayısı: 147,549,330 İsdmr hisse dolaşımdaki pay: %5.07 Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası borsa...

Lot sayısı: 41,430,200 Fener hisse dolaşımdaki pay: %32.84 Sermaye artırımı: Ülkemizin en büyük takımlarından bi...