Naten Lot Sayısı

lot Sayısı: 12,000,000

Naten hisse dolaşımdaki pay: 27,87

Temettü: Naten 2021 yılında %15, 2022’de ise %25 oranında kar payı dağıtarak yatırımcılarına temettü verdi.

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş.