Adel Lot Sayısı

Lot sayısı: 6,547,842

Adel hisse dolaşımdaki pay: %27.70

2004 yılında %250 ve 2016 ise %200 oranlarında bedelsiz bölünme yaptı. Bölünmelerin olmadığı diğer yıllarda ise yatırımcılarına temettü ödemesi yaptığını görüyoruz.

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.