Aksen Lot Sayısı

Lot sayısı: 638,545,796

Aksen hisse dolaşımdaki pay: 20.58

Sermaye artırımı: 2021 yılında %100 bedelsiz bölünme yaptı.

Temettü: 2022 yılında yatırımcılarına %57.08 oranında kar payı dağıtımı temettü verdi.

Aksa Enerji Üretim A.Ş.