Aydem Lot Sayısı

Lot Sayısı: 129,839,083

Aydem hisse dolaşımdaki pay: %15,75

Aydem ne iş yapar?: Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi yapan bir şirkettir. Şirket, hidroelektrik, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji kaynaklarından elektrik üretmektedir. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile sürdürülebilir enerji üretimine katkıda bulunarak çevreye duyarlı bir şirket olarak faaliyet göstermektedir.

Enerji kriziyle birlikte borsada değerlenen hisselerden biri olarak göze çarpıyor.

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş