Bera Lot Sayısı

Lot sayısı: 236,567,058

Bera hisse dolaşımdaki pay: %61.93

Sermaye artırımı: 2013, 2018 ve 2023 yıllarında %100 oranlarıyla bedelsiz bölünerek sermaye artırımı yaptı. Ayrıca 2022 yılında %10 temettü kar payı dağıttı.

Bera Holding A.Ş.