Dapgm Lot Sayısı

Lot Sayısı: 30,019,923

Dapgm hisse dolaşımdaki pay: %10,01

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş

Dapgm ortaklık yapısı;