Derim Lot Sayısı

Lot sayısı: 40,385,501

Derim hisse dolaşımdaki pay: %26.96

Sermaye artırımı: 2004 yılında %80 oranında bedelsiz bölünen hisse, 2019 %400 ve 2022 %100 oranlarında bedelli sermaye artırımı yaparak bölündü. Diğer yıllarda ise yatırımcılarına temettü dağıtımı yaptı.

Derimod Konfeksiyon Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.