Kozaa Lot Sayısı

Lot Sayısı: 174,484,589

Kozal hisse dolaşımdaki pay: 44,90

Kozaa ne iş yapar?: Türkiye’de madencilik sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirket, altın, gümüş, bakır, çinko ve kurşun gibi madenlerin arama, çıkarma, işleme ve rafinasyonu gibi faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Kozaa, Türkiye’de birçok maden projesi yürütmekte ve bu projelerin hayata geçirilmesi için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Şirket, çevre dostu ve sürdürülebilir üretim yöntemleri kullanarak, madencilik faaliyetlerini yürütmektedir.

Sermaye artırımı: 2005 %100, 2008 %200 ve 2012 %100 yılları ve oranlarında bedelli yaptı.

2003 %285 ve 2007 yılı %110 oranında bedelsiz bölünme yaptı.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş