Logo Lot Sayısı

Lot sayısı: 79,328,248

Logo hisse dolaşımdaki pay: %66.25

Sermaye artırımı: 2021 yılında %30 bedelsiz bölünen logo hisseleri, 2022 yılında %90 temettü dağıtımı yaptı.

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş.