Prdgs Lot Sayısı

Lot sayısı: 105,000,000

Prdgs hisse dolaşımdaki pay: %53.57

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş