Rodrg Lot Sayısı

Lot sayısı: 4,078,085

Rodrg hisse dolaşımdaki pay: %53.45

Şirket bu yazıyı hazırladığımız güne kadar herhangi bir bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımı açıklamadı, ayrıca temettü dağıtımı da yapmadı.

Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.