Vbtyz Lot Sayısı

Lot sayısı: 11,000,000

Vbtyz hisse dolaşımdaki pay: %34.21

2022 yılında %50 oranında temettü dağıtımı yapan şirket şu ana kadar bedelli ya da bedelsiz bölünerek sermaye artırımı yapmadı.