Alka Lot Sayısı

Lot sayısı: 86,428,408

Alka hisse dolaşımdaki (halka açıklık) pay oranı: %46.96

Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.